Förvaltning


FÖRVALTNINGFastighetsskötsel: Hedås Fastighetsservice

E-mail: hedasfs@gmail.com

Tel: 031 - 719 71 90


 

Fastighetsförvaltare: SBC Sveriges BostadsrättsCentrum

Kundtjänst: 0771 - 722 722Grovsopor: Tack för att ni inte ställer grovsopor utanför soprummet. Sopor som inte kan slängas

i soprummet måste forslas bort till en återvinningsstation. Var och en som bor i

huset ansvarar själva för detta.

 

 

Allmän information:

 

Förening: BRF Kusttorget i Majorna, 769621-1486

 

Fastighet: Göteborg Majorna 214:22, äganderätt

 

Ombildning 2010

 

Dokument:

 

 


 

 


KONTAKTA OSS

      Kusttorget 2

      414 55 Göteborg

FAKTURAADRESS

      9844 Brf Kusttorget i Majorna

      c/o SBC

      Box 5

      851 02 Sundsvall

© Copyright 2020