Underhåll


Teknisk information:

Grundläggning: gjuten källare

Stomme: betong

Fasad: tegel

Tak: sadeltak med betongtegel

Stammar: gjutjärn (renoverade genom relining 2010)

Fönster: 3-glas mot Kusttorget/Karl Johansgatan (1993), 3-glas mot gården (2018), 2-glas i trapphus (1986)

Källare: betonggolv, målade väggar

Hängrännor: koppar

Balkonger: gjuten betongplatta, aluminiumräcken

Trapphus: dekormålade väggar, marmorgolv

Uppvärmning: vattenburen fjärrvärme

Ventilation: självdrag

Tvättstuga: två st tvättmaskiner, två st torktumlare, separat torkrum med en avfuktare, separat mangelrum med en kallmangel

Hissar: två st personhissar för högst 3 personer, 255 kg

Bredband och kabel-TV: Comhem


Planerat och utfört underhåll

Se senaste årsredovisningen


BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Utdrag ur stadgarna


36 §  Bostadsrättshavarens ansvar

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i gott skick. Detta gäller även mark, förråd, garage och andra lägenhetskomplement som kan ingå i upplåtelsen.


Bostadsrättshavaren svarar sålunda för underhåll och reparationer av bland annat:


•ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandling, som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmässigt sätt

•icke bärande innerväggar

•till fönster hörande beslag, gångjärn, handtag, låsanordning, vädringsfilter och tätningslister samt all målning förutom utvändig målning och kittning av fönster. För skada på fönster genom inbrott eller annan åverkan på fönster svarar dock bostadsrättshavaren.

•till ytterdörr hörande beslag, gångjärn, glas, handtag, ringklocka, brevinkast och lås inklusive nycklar; all målning med undantag för målning av ytterdörrens utsida; motsvarande gäller för balkong- eller altandörr. För skada på ytterdörr genom inbrott eller annan åverkan på dörren svarar dock bostadsrättshavaren, motsvarande gäller för balkong- eller altandörr.

•innerdörrar och säkerhetsgrindar

•lister, foder och stuckaturer

•elradiatorer; i fråga om vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning

•golvvärme, som bostadsrättshavaren försett lägenheten med

•eldstäder och braskaminer, dock inte tillhörande rökgångar

•varmvattenberedare

•ledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten – till de delar dessa befinner sig i lägenheten och inte tjänar fler än en lägenhet

•undercentral (säkringsskåp), el- och informationsledningar (telefon, kabel-TV, data med mera) i lägenheten, kanalisationer, brytare, eluttag och fasta armaturer

•ventiler och luftinsläpp

•brandvarnare


I badrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC svarar bostadsrättshavaren därutöver bland annat även för:


•fuktisolerande skikt

•inredning och belysningsarmaturer

•vitvaror och sanitetsporslin

•armaturer för vatten (kranar, blandare, duschmunstycke med mera) inklusive packning, avstängningsventiler och anslutningskopplingar på vattenledning

•golvbrunn inklusive klämring

•rensning av golvbrunn och vattenlås

•avloppsrör från tvättställ, badkar, dusch, tvättmaskin m m som leder till golvbrunnen

•rensning av avloppsrör som leder till golvbrunnen

•tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning

•ventilationsfläkt

•elektrisk handdukstork


I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrätts-havaren för all inredning och utrustning såsom bland annat:


•vitvaror

•köksfläkt

•rensning av vattenlås

•diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning

•kranar och avstängningsventiler
KONTAKTA OSS

      Kusttorget 2

      414 55 Göteborg

FAKTURAADRESS

      9844 Brf Kusttorget i Majorna

      c/o SBC

      Box 5

      851 02 Sundsvall

© Copyright 2020